Inschrijfformulier

Als je wil investeren in jezelf en in je toekomst ben je bij de Nederlandse Beauty School aan het goede adres. De Nederlandse Beauty School is de nummer 1 in de wereld van Beauty!

Persoonlijke gegevens
Gegevens ouder / voogd / betaler
Voor welke opleiding wil je je inschrijven?

(Inclusief, indien van toepassing: readers, fotografie, examen en evt. herexamen)

Wil je deze opleiding combineren?

(Inclusief, indien van toepassing: readers, fotografie, examen en evt. herexamen)

Kies je betalingswijze voor het lesgeld
Gegevens ouder / voogd / betaler
Kies je betalingswijze voor de eenmalige aanbetaling van € 250,-
Betaling per iDEAL
Gespreide betaling via Mijnbetaalplan
Inschrijvingsvoorwaarden

Lees de onderstaande voorwaarden door en accepteer deze bij akkoord.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Nederlandse Beauty School is aangesloten bij Brancheorganisatie NRTO en hanteert de daarbij behorende Algemene Voorwaarden en gedragscodes:

o Algemene voorwaarden NRTO

o Gedragscode Consumenten

Aanvullende belangrijke informatie op de Algemene Voorwaarden van de NRTO

Inschrijving

- Inschrijving per brief vindt plaats door toezending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan het adres van de Nederlandse Beauty School (kvk:24367442).

- Inschrijving op de open dag vindt plaats door op de locatie het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren.

- Inschrijving online vindt plaats door het online inschrijfformulier in te vullen en online te verzenden.

- U dient bij inschrijving een kopie van uw Nederlands Paspoort of ID-kaart/ Verblijfsvergunning in te leveren.

- U dient bij uw inschrijving gelijk met uw inschrijfformulier de administratiekosten van €250,- over te maken/te betalen.

- Na ontvangst van deze aanbetaling reserveert De Nederlandse Beauty School een definitieve plek.

- De betaling van de administratiekosten per pin of overschrijving dient binnen 3 weken na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL36ABNA0599353600 t.n.v. Nederlandse Beauty School te Rotterdam.

- Met de ontvangst van het inschrijfformulier komt de overeenkomst met de Nederlandse Beauty School tot stand en zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd, conform de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

- Wanneer de €250,- administratiekosten is bijgeschreven op bankrekeningnummer NL36ABNA0599353600 van de Nederlandse Beauty School ontvangt u alle aanvullende informatie waarmee de opleiding van start zal gaan.

- De Nederlandse Beauty School behoudt zich het recht om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien de voornoemde €250,- (die met uw lesgeld verrekend zijn) niet binnen de termijn van 3 weken is ontvangen.

- De Nederlandse Beauty School is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname en/of onvoorziene omstandigheden.

- Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang opleiding geldt de bedenktermijn, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

 

Automatische Incasso

Op de eerste betaling na, worden de verschuldigde bedragen d.m.v. automatische incasso maandelijks van uw rekening afgeschreven, zoals voor getekend bij de inschrijving. U dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening aanwezig is. De maandelijkse termijnen lesgeld worden rond de 28e van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven.

Als het lesgeld wordt gestorneerd, wordt er door de administratie een reminder gestuurd tot betaling. Wordt het lesgeld niet voldaan, dan wordt dit uit handen gegeven aan CANNOCK debiteurenbeheer en zijn de extra bijkomende kosten voor uw rekening. De Nederlandse Beauty School behoudt zich het recht de toegang tot de lessen en/of deelname aan het examen te weigeren, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De bovenstaande bedragen worden rond de 28e van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven.

Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen, de termijnen lesgeld gaan via automatische incasso.

Annulering in geval van ziekte

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk, vergezeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, in te dienen bij de Nederlandse Beauty School. De verklaring dient te vermelden dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten aan de opleiding deel te nemen. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar directie@nederlandse-beautyschool.nl

Annulering voor de start van de opleiding

Indien voor de start van de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. Wanneer deze annulering minder dan een maand voor de start van de opleiding geschied zal de Nederlandse Beauty School administratiekosten in rekening brengen van 500,00 euro. Voor opleidingen welke minder dan 1000,00 euro kosten geldt een bedrag van 250,00 euro administratiekosten. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar directie@nederlandse-beautyschool.nl

Annulering gedurende de opleiding

Indien u tijdens de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. Er geldt dan een maand opzegtermijn. De Nederlandse Beauty School zal tevens administratiekosten in rekening brengen van 500,00 euro. Voor opleidingen welke minder dan 1000,00 euro kosten geldt een bedrag van 250,00 euro administratiekosten. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar directie@nederlandse-beautyschool.nl. Wanneer u tijdens de opleiding de gekozen opleiding wilt wijzigen naar een andere opleiding of de opleiding wilt wijzigen door een deel te laten vallen, dient u dit schriftelijk te kenbaar te maken aan de directie middels directie@nederlandse-beautyschool.nl. Er wordt dan 250,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Omdat de opleiding in een andere vorm of als een andere opleiding doorloopt wordt er geen maand opzegtermijn gehanteerd.

Schoolvakanties

De schoolvakanties worden gegeven zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld voor de regio Rotterdam, Amsterdam en omstreken. Wanneer u besluit buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.


Studiefinanciering en OV-jaarkaart

Voor alle opleidingen aan de Nederlandse Beauty School geldt dat u GEEN recht heeft op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart. Aangezien de Nederlandse Beauty School een particuliere opleidingsinstelling is. Wij geven alleen studenten die 3, 3.5 of 4 dagen in de week GRATIS een NS kortingsjaarkaart buiten de spits. (40% korting)


Opvragen kopie diploma

Wanneer een oud-student een kopie wilt opvragen van een diploma kan zij hiervoor een aanvraag per e-mail indienen via info@nederlandse-beautyschool.nl. 
Er worden hiervoor €50,- administratie- en verwerkingskosten voor in rekening gebracht welke vooraf voldaan dienen te zijn.  


Privacy

Studentgegevens worden niet gedeeld met derden. De Nederlandse Beauty School is gerechtigd om de door de Nederlandse Beauty School gemaakte foto's van studentenwerk en/of studentenactiviteiten voor diverse doeleinden, zoals onder andere op de website en/of Social Media te gebruiken tenzij expliciet anders aangegeven door de betrokkenen.

In geval van weercode oranje of rood heeft de Nederlandse Beauty School het recht om een lesdag op te schorten. Bij ziekte van een docent zal de Nederlandse Beauty School zo spoedig mogelijk vervanging zoeken en anders ook een lesdag opschorten. Dit betreffen situaties van overmacht en worden ingehaald.


Intellectueel Eigendom

Het lesmateriaal blijft te allen tijde het eigendomsrecht van de Nederlandse Beauty School. Op de verstrekte lesdocumentatie berust het copyright van de Nederlandse Beauty School.

Handtekening

Volg ons op: Instagram Facebook YouTube