Feedback, graag

Reglement feedbackrecht van de Nederlandse Beauty School
(012101)
 
Procedure van behandeling van de feedback
 
1. Alleen schriftelijk klachten ingediend via post of naar
directie@nederlandse-beautyschool.nl middels onderstaande beschrijving worden in
behandeling genomen.
 
2. In de klaagbrief dient vermeld te zijn:
a. De naam van de klager;
b. Over wie/ wat geklaagd wordt;
c. Een korte duidelijke omschrijving van de klacht;
d. Wat de klager van de klachtencommissie verwacht.
 
3. Klager ontvangt van het secretariaat binnen 14 dagen na datum postmerk schriftelijk
bericht met daarin een oordeel.
 
4. In deze brief kunnen ook aanbevelingen gedaan worden. Bijvoorbeeld hoe de klacht
opgelost kan worden, of op welke manier een dergelijke klacht in de toekomst kan
worden voorkomen.
 
5. Geen van beide of meerdere partijen zijn verplicht de uitspraak op te volgen. Toch is
het de bedoeling dat alle betrokkenen het klachtrecht en de uitspraken, serieus dienen
te nemen.
 
6. De klacht en alle betrokken stukken worden gedurende 1 jaar gearchiveerd in een
dossier. Na afloop van deze periode worden alle stukken vernietigd.
 
7. Behandeling van een klacht is gratis voor de klager.
 
8. De klacht wordt strikt vertrouwelijk in behandeling genomen.
 
9. Indien de klager zich niet kan vinden in de uitspraak van de klachtencommissie dan
dient de klager een beroep te doen bij de onafhankelijke branche-organisatie. Hiervoor kunt u zich richten tot TCI kwaliteitscentrum. De
uitspraak van de branche-organisatie is bindend voor de Nederlandse Beauty School.
 
10. De heer M. Schors is verantwoordelijk voor de klachtprocedure.
Feedback

Volg ons op: Instagram Facebook YouTube